BAZARUL VERDE ÎMPĂDURIRI

CAMPANIA NATIONALA DE IMPADURIRE SI REIMPADURIRE, INCLUSIV PADURI URBANE

“Sprijin pentru investitii in noi suprafete ocupate de paduri”

PNRR 2023-2026

 

Am dat startul preluării comenzilor pentru puieți forestieri: salcâm, stejar pentru toamna anului 2023/ primăvară 2024.
Contractarea puieților forestieri – cheia reușitei proiectului de împădurire! ✔️🌲

 

Ghidul de finantare a impaduririlor prin PNRR http://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/

Cele 500.000.000 euro disponibile pentru împădurirea a 56.000 de ha si se vor împărți pe principiul „primul venit, primul servit„ pana la epuizarea alocarii financiare totale, fără criterii de selecție a dosarelor.

►Perioada de desfasurare2023 – 2026;

►Alocarea financiara: 100% nerambursabil din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fara TVA;

►Model de investitie: trup de padure si perdele forestiere;

 

A. Beneficiarii schemei de ajutor de stat si conditii de eligibilitate

Beneficiar al finanțării poate fi orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora:

Detinatori publici de teren: UAT-uri (comune, orase, municipii, consilii judetene)

►Detinatori privati de teren: persoane fizice, persone fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderile familiale, societati comerciale, asociatiile si fundatiile)

 B. Conditii de eligibilitate a solicitantului:

► Beneficiarul trebuie sa faca dovada detinerii si utilizarii terenului pe care se propune realizarea investitiei, pe o perioada de minim 20 de ani.

► In cazul in care utilizatorul  terenului este o persoana diferita fata de detinatorul terenului, se vor depunde doc.doveditoare  ale dreptului de utilizare a terenului (contract de arenda, de concesiune).

C. Conditiile privind eligibilitatea terenurilor

► Conditia esentiala ca un teren sa fie eligibil in cadrul schemei, este ca terenul respectiv sa fie pretabil pentru impadurire (teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente  care pot fi împădurite, conform prevederilor unui proiect tehnic întocmit special în acest scop);

► Suprafața minimă eligibilă este de  0,5 ha în cazul trupurilor de pădure și 0,1 ha în cazul perderelor forestiere.

► Terenurile care au deja vegetație forestieră instalată anterior nu pot fi cuprinse într-un proiect tehnic de împădurire;

► Beneficiarii nu au obligaţia de a schimba categoria de folosinţă a terenului;

Video

Video

Video

D. Sprijinul financiar se acorda dupa cum urmeaza:

Persoanele Juridice sau Persoanele Fizice care aplica pentru impadurire au urmatoarele elemente de sprijin pe o perioada de 20 ani astfel:

1. Terenurile care au fost declarate la APIA în ultimele 12 luni beneficiază de o compensație pentru pierderea de venit agricol de 190 euro/ha/an timp de 12 ani.

Ex: 10 ha x 190 €/ha/an = 1.900 €/an x 12 ani = 22.800 €

2.Prima de sechestrare forestiera a carbonului din OUG nr.35/2022, art.3, pune la dispozitia beneficiarilor suma de 456 €/ha/an, pe o perioada de 20 ani.

Ex:  10 ha x 456 €/ha/an = 4.560 €/an x 20 ani = 91.200 €

 

E. Valoarea costurilor standard pentru executia lucrarilor de imprejmuire

Necesitatea execuției împrejmuirii și amplasarea acesteia se stabilește prin proiectul tehnic de împădurire și poate fi aplicabilă doar pentru trupurile de pădure.

Costul standard pentru imprejmuire trup de padure este de 14,13 €/ml – 100% nerambursabil.

F. Condiţii de acordare a sprijinului:

Lucrările de împădurire se pot executa doar după încheierea contractului de finanțare între beneficiar și MMAP, în baza unui proiect tehnic de împădurire care a fost avizat în prealabil de către Garda Forestiera și a unei cereri de sprijin.

 

S.C Bioplant Arad S.R.L, cu sediul in localitatea Seleus, jud.Arad, este atestata silvic atat pentru productia de puieti forestieri cat si pentru executia lucrarilor de impadurire.  

Va stam la dispozitie pentru a gasi impreuna cele mai bune solutii!

CERE CONSULTANȚĂ

Pentru comenzi și orice alte informații, vă rugăm să ne contactați completând formularul de mai jos